Mikaels blog
blosxom with a touch of python

Wed, 25 May 2005

Satans spammare

fick mina första spamkommentarer idag. Jag tog snabbt bort dom med

grep -lR casino  . | xargs rm

Nu kanske jag måste lägga in en sån jobbig bild för att få skriva kommentar.


[12:45] | [] | # |
Mikael Frykholm

Google
Webmail
Owncloudatom
Tranquillity - Green hosting